Tři tisíce Rusů, kteří trvale žijí na Moravě, si v sobotu 9. května připomenuli 75. výročí Dne vítězství Sovětské armády nad fašismem v Evropě. V dubnu 1945 při osvobozování jihu Moravy od fašistů přišlo o život za svobodu Čechů a Moravanů na 10 000 rudoarmějců.
Na Čestném pohřebišti více než 3600 padlých sovětských vojáků a 1500 vojáků 2. rumunské královské armády na Ústředním hřbitově v Brně položili v sobotu kytice květů pracovníci Generálního konzulátu Ruské federace v Brně v čele s generálním konzulem Alexandrem Ivanovičem Budajevem. Pietně jim vzdali hold též členové brněnského Klubu Rudé armády, z politických stran pouze představitelé brněnské městské organizace KSČM, ze společenských organizací pak Společnost Ludvíka Svobody, Ruského kulturně osvětového spolku na Moravě, představitelé brněnské inteligence a občané.
Kvůli vládnímu nařízení ve prospěch tlumení koronavirové epidemie v ČR byl letos pietní akt v Brně velmi skrovný, bez projevů, bez hudby a kulturních pořadů. Byl i bez pozvání k účasti, přišel jen ten, kdo chtěl a kdo má k tomuto svátku vztah. «Bohužel, předpokládali jsme, že 75. výročí Dne vítězství oslavíme daleko slavnostněji. Den předtím, 8. května, jsem se zúčastnil připomínky Dne osvobození od fašismu (1945) v režii Jihomoravského kraje u Památníku vítězství se sochou rudoarmějce o národního umělce Vincence Makovského na Moravském náměstí v Brně. V sobotu jsme položili kytici též k bustě maršála Rodiona Jakoleviče Malinovského na brněnském Malinovského náměstí,» sdělil redakci generální konzul RF Budajev. Doplnil, že kvůli vládnímu opatření proti epidemii se letos v Brně nekonal ani průvod pozůstalých rodinných příslušníků po padlých v boji proti fašismu – Nesmrtelný pluk. Pozůstalí nesou v tomto průvodu v rukou fotografie fašisty zabitých hrdinů. Uskuteční se snad později, až pominou vládní zákazy. Možná 24. června, kdy uplyne 75 let od vůbec největší vojenské přehlídky v Moskvě. Nebo k výročí ukončení 2. světové války ve světě po porážce Japonska k 2. září 1945. V Rusku také odložili vzpomínkové slavnosti na lepší časy.
(vž)
Foto – Václav Žalud

Český spolek Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů vyzval občany, kteří si váží bojovníků proti fašismu a uvědomují si, že bez jejich hrdinství by nebylo Československo, aby navštívili v květnových dnech pietní místa, pomníčky, pamětní desky a hroby padlých ve svém okolí. Pokud je třeba, upravili je a položili kytičku. Mohou udělat z těchto míst i fotografii a když to uznají za vhodné, odeslat ji mohou i s popiskou kde a co je na snímku, spolku veteránů na adresu: Karel.kolinsky@email.cz . Spolek snímky využije k argumentaci v diskusích při objasňování historických událostí zejména v dnešní době, kdy řada rádoby historiků překrucuje dějiny, účelově upravuje výklad minulosti podle vlastní potřeby či svého přání. Snaží se tím v myslích lidí zvrátit výsledek 2. světové války a válečný vývoj.