Brněnské kluby vojenské historie uspořádaly a zástupce Ruského kulturně osvětového spolku na Moravě v neděli početně omezené pietní vzpomínkové akty na čestných pohřebištích sovětských vojáků. A to na Ústředním hřbitově v Brně, na vojenských pohřebištích v Ořechově u Brna a v Němčičkách. Jejich členové si s nasazenými rouškami připomenuli 75 let od osvobození moravské metropole a jejího okolí od německých hitlerovských fašistických uchvatitelů.
Radim Dufek z roty EKS, tedy speciální jednotky gardové armády, která v sestavě Ukrajinského frontu dobyla Brno, promluvil u Čestných pohřebišť na Ústředním hřbitově v Brně, kde odpočívá přes 3600 vojáků z bývalého SSSR a v Ořechově u Brna, kde je pochováno půldruhého tisíce sovětských hrdinů.
«Po těžkých bojích na předměstích osvobodili tito vojáci Brno od fašistů a nacistů 26. dubna 1945. Pro Brňany je to stejné datum jako pro Pražany 5. května 1945 nebo pro Českou republiku 8. a 9. května 1945. Stejně tak celý svět oslavuje 2. září 1945 jako úplný konec 2. světové války. Každý národ, stát, občané i my si připomínáme odkaz těch vojáků a civilních obětí, které přišly o život v boji za lepší zítřek. Války provázejí lidstvo od nepaměti. Každé zlo jednou skončí a my oslavujeme ty, kteří se o odstranění zla zasloužili,» uvedl R. Dufek, jehož klub vojenské historie je činný už na 40 let.
Brněnské kluby vojenské historie uctily minutou ticha civilní oběti 2. světové války. Pietní akty s pokládáním květů ukončily čestnými salvami z historických zbraní. U pomníků padlých byli členové klubů vojenské historie hodnostně povýšeni za aktivní vzdělávací, badatelskou a osvětovou činnost. Např. za pátrání v archivech a kronikách a navracení jmen hrdinům, kteří byli na pomnících v obcích uváděni přes 70 let jako neznání padlí.
(vž)