VĚNOVÁNO 75. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
PROJEKT RKOSM, z.s. — 2020

Novoroční besídka JOLKA pro děti a veřejnost /leden/
Zajmavá fyzika pro děti. /Pravidelně: únor — prosinec/
Výroční schůze spolku. /únor/
Připrava k tisku knihy, věnované osvoboditelům JMK.
Setkání Klubu RA a členů spolku u příležitosti Dne obránců vlasti RF.
Březen – květen: akce 12. ročniku festivalu Ruské jaro na Moravě.
Výstava ruských maliřek. Křížová chodba /duben/
Tvůrčí dílna pro dětí /březen, a pravidelně v průběhu roku/
Dětský hudebně-literární program /březen/
Den ruského jazyka. Soutěž ARS POETICA- Puškinův památník /duben/
Spoluúčast: Diktát z ruského jazyka pro veřejnost /duben/
Umělecká dílna pro děti /duben/
Program k 75. výročí osvobození Brna. Koncert, pijetní akt /duben/
Nesmrtelný pluk na Moravském náměstí /8.května/
Den Pobědy. Pietní akt. Ústřední hřbitov. Brno /9.května/
Den ruského jazyka pro děti. Diktat. /květen/
Den národnostních menšin JMK květen/
Závěr roku v škole ruského jazyka a kultury /květen/
Den ruského jazyka /červen/
Tradiční Rybí hody. Ruská zabava v přírodě /červen/
Leto. Prazdniny, dovoleny. Účast na mimobrněnských festivalech národnostních menšin.
Zahajení výuky v škole ruského jazyka a kultury při RKOSM /září/
Účast v festivalu národnostních menšin Brna Babylonfest. /září-řijen/
Den ruského jazyka. V programu ruska poezie. /řijen/
Den národní jednoty Ruska /listopad/
Den Ruska na ZŠ. /listopad/
Dilna Děda Mraze. /prosinec/
Připrava programu na Jolku. /prosinec/
Ruská středa. Tradiční setkani krajanů s českymi přatele. /prosinec/
Ljubov Vondroušková,
předsedkyně RKOSM, z.s.