Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dovolte, abych vás informovala, že statutární město Brno vydalo průvodce pro nově příchozí cizince do města.

Nového informačního průvodce pro příchozí cizince vydává město v Brno v sedmi jazycích. Na jeho tvorbě se přímo podíleli interkulturní pracovníci, kteří na Magistrátu města Brna působí od roku 2017, a vycházeli jsme i z dalších zkušeností s integrací cizinců v Brně – opakovaně se ukazuje, že nově příchozí cizinci se ocitají ve městě dezorientovaní, bez nezbytné informační podpory pro začátek. Průvodce vychází česky, rusky, ukrajinsky, vietnamsky, rumunsky, anglicky a arabsky.

Průvodce odpovídá nově příchozím přehlednou a srozumitelnou formou na ty nejzákladnější otázky, které člověk potřebuje znát, aby mohl ve městě snadno usadit a integrovat do jeho struktur: Co mám udělat jako úplně první? Jak si mohu najít vhodné bydlení? Co je třeba bezprostředně zařídit pro svou rodinu? Co musím splnit, abych mohl v Brně začít pracovat? Jak zajistím pro sebe a svou rodinu zdravotní péči? Co obnáší každodenní život v Brně? Kromě toho obsahuje průvodce praktické tipy a upozornění v oblastech, ve kterých cizinci nejčastěji narážejí na problémy, i přehledně seřazený adresář nejdůležitějších kontaktů a mapu města.

Průvodce si lze ve všech jazykových mutacích stáhnout na https://socialnipece.brno.cz/sluzby-mesta/publikace-vydane-odborem-socialnim-magistratu-mesta-brna/ .

S přáním hezkého dne,

Mgr. Lenka Šafránková Pavlíčková

poradce pro cizince

koordinátorka interkulturní práce

Oddělení sociálního začleňování

Odbor sociální péče

Magistrát města Brna | Anenská 10 | 601 67 Brno

www.brno.cz | facebook | twitter