Гимназия в Велке Павловице уже несколько лет активно участвует в проектах Российского культурно-просветительного общества в Моравии. Студенты принимали участие в нескольких мероприятиях фестиваля «Русская весна в Моравии».

В изучении русского языка студенты добились высоких результатов — два студента — Таисия Войтенко и Войтех Антош продвигаются в финал XV. Международной олимпиады по русскому языку, который состоится в Москве в дни 4. — 8. декабря 2017 года.
Оба талантливые студенты успешно прошли в жесткой конкуренции из 1790 студентов из 47 стран.

 

Mgr. Jana Lorenzová, učitelka ruského jazyka Velké Pavlovice

Úspěchy studentů gymnázia v ruském jazyce

Taisiya Voytenko ze sexty a Vojtěch Antoš ze septimy postupují do finále XV. Mezinárodní olympiády v ruském jazyce, které proběhne v Moskvě ve dnech 4. — 8. prosince 2017. 

Oba talentovaní studenti úspěšně obstáli v silné konkurenci 1790 studentů ze 47 zemí. Společně s nimi postupuje 150 ruštinářů z celého světa, např. z USA, Španělska, Itálie či Izraele, až po Mongolsko, Vietnam a Čínu. Z ČR se podařilo postoupit celkem 4 studentům ruštiny. Všichni se utkají ve finálovém kole v Moskvě v prostorách Puškinova institutu ruského jazyka, pořadatele již patnáctého kola mezinárodní soutěže.  Soutěž je podporována Ministerstvem školství a kultury RF, Mezinárodní asociací učitelů ruského jazyka a Rossotrudničetvem.

Semifinálové kolo proběhlo ve škole on-line u počítače. Prvním zadáním byl lexikálně gramatický test, který oba studenti zvládli bez jediné chyby, druhým úkolem byla slohová práce na individuálně zadané téma.  Ve finálním kole v Moskvě čekají soutěžící celkem 4 úkoly; písemná část spočívá v lexikálně gramatickém testu a čtení s porozuměním, ústní část se skládá z disciplíny nazvané Mladý řečník a obhajoby připraveného referátu a prezentace.  Po náročné soutěži bude pro mladé ruštináře připraven kulturní program, návštěva divadelního představení, okružní projížďka s návštěvou památek hlavního města RF.

Taja a Vojta jsou talentovaní studenti, prokazují nejen výborné znalosti jazyka, ale mají také široký přehled o dění v Rusku. Vše získali nejen ve škole v hodinách ruštiny, ale také procvičováním svých jazykových dovedností ve volném čase přes internet, například sledováním ruských filmů, poslechem písní, komunikací s kamarády z Ruska. To také napomůže k intenzivní přípravě soutěžních okruhů —  geografie a reálie, kultura, historie a současný život v Rusku. Vojtovi a Taje zbývá měsíc do odletu do Moskvy.

Účast v Mezinárodní olympiádě v ruském jazyce podporuje jejich zájem o studium ruštinu, pochopení smyslu studia cizího jazyků, motivuje k dalšímu prohlubování znalostí reálií a Ruska.

http://www.gymnazium.velke-pavlovice.cz/l/default.htm

Výsledková listina:  https://olympiada.pushkininstitute.ru/XV/result.php?locale=ru