Přihláška

do regionálního  kola 57. ročníku festivalu

ARS POETICA – Puškinův památník 2023

Doporučení k organizování festivalu 

 1. Program je přednesen v jazyce ruském. Pokud účastník nestuduje ruštinu, může být text rusky píšícího autora přednesen v jiném jazyce. Do celostátní přehlídky postupují pouze vystoupení v ruském jazyce.
 2. Účastníci neopakují program, s nímž vystoupili v minulých ročnících. V hudební oblasti přednesou 2 až 3 písně.
 3. Pořadí vystoupení určuje organizační výbor.
 4. Délka vystoupení v kategoriích jednotlivců (i duo, trio) do 7 minut, kolektivů do 10 min.
 5. Proti rozhodnutí odborné poroty se nelze odvolat.
 6. Účast v soutěži předpokládá plný souhlas s předloženými pravidly.

Oblast slovního projevu: přednes poezie, prózy, dramatizace, pásma a montáže, ve kterých převládá mluv. slovo

 1. žáci ZŠ — 9. roč.     –  sólová recitace
 2. žáci ZŠ — 9. roč.     –  kolektiv do 10 členů
 3. studenti SŠ, SOU, VŠ – sólová recitace
 4. studenti SŠ, SOU, VŠ – kolektiv do 10 členů
 1. Oblast hudebního projevu : Zpěv – sólo, duo, trio; písně, árie, pásma a montáže, ve kterých převládá zpěv
 2. žáci ZŠ 1.- 9. roč. – sólo, duo, trio
 3. studenti SŠ, SOU, VŠ – sólo, duo, trio
 4. žáci ZŠ, studenti SŠ, SOU, VŠ – kolektiv do 10 členů bez postupu do ústředního kola
 5. oblast slovního i hudebního projevu – absolventi VŠ a jiné

Vzhledem k tomu, že se jedná o uměleckou soutěž, mohou se jí účastnit interpreti všech národností.

Příhlášku odešlete, prosím, do 20.dubna  2023 na kontaktní adresu:

ljubov@email.cz

Na adresu rkosm.cz@email.cz odešlete, prosím, kopii přihlášky.