V souvislosti s druhou vlnou koronavíru vyučování a veškeré akce

v škole ruského jazyka a kultury od 12 září se dočasně ruší (do odvolaní)

Děkují za pochopení,
Ljubov Vondroušková