12. mezinárodní konference Hodnoty v literatuře a umění IV 29.–30. srpna 2018, Brno, Česká republika   Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, Česká asociace slavistů, spo­leč­nost Ars Comparationis (Slovanská sekce Mezinárodní asociace pro studium slova a obra­zu)‚ Středoevropské slavistické centrum a Slavistická společnost Franka Wolmana Vás zvou k účasti na výšeRead More →