Dobrý den, ještě jednou gratuluji všem k začátku nového roku

ve Škole ruského jazyka a kultury při Ruském kulturní osvětovém spolku na Moravě!

Přeji všem úspěch, elánu, čistého myšlení, optimismus, a co je nejdůležitější – zdraví!

Zvláště vítáme nové učitele a žáky!

Naše řady se naplňuji! V tomto roce výuka se bude konat v 9 skupinách,

další skupina РКИ, připojí se po skončení sklizně na vinicích jižní Moravy.

s úctou za Výbor RKOSM. z.s.

Ljubov Vondroušková