Dne 9. února 2019 se na Křenové 67 znovu uskutečnila tvůrčí dílna.

K tanci v koncertu k MDŽ holčičky budou potřebovat dekorativní koše s květinami. A když děti věnovaly výuce ruského jazyka, rodiče tvořili.

Světlaně Polak při výrobě košíků pomáhaly Elena Volokh, Natália Jukelson, Irina Serd a Natália Poba.

Dílna se naplnila tvůrčím duchem a humorem.