Vážení přátelé!

Ruský kulturní osvětový spolek vás vyzývá, abyste v brněnské soutěži „Dáme na vás“ podpořili Svitlanu Polak s projektem „Galerie štěstí místo sprejerského hrůzy“. V roce 2018 město přidělilo rozpočet ve výši 30 milionů korun na realizaci návrhů od obyvatel Brna. Od 1. do 22. listopadu proběhne závěrečné hlasování, podle kterého budou financovány projekty, které získají nejvíce hlasů. Ze 133 projektů se do finále dostalo 63 projektů a mezi nimi i jediný projekt od cizinky – „Galerie štěstí místo sprejerské hrůzy“ (díky i vaší podpoře v předcházející fázi hlasování).

https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=911

Smyslem projektu je upozornit obyvatele města na problémy vandalismu v Brně a jeho prevenci. Pro tento účel se navrhuje v brněnských ZŠ uspořádat soutěž dětských obrázku, vybrat 200 nejlepších (vytvořit z nich katalog), které mohou být využity majiteli zohavených sprejery budov, garáže, plotů… Bohužel v rámci projektu „Dáme na vás“ lze profinancovat pouze práce na objektech patřících městu. Proto z 8 navržených objektů pro realizaci zůstal pouze jeden – zpevňovací zeď na ulici Kroftové. Ale i tak by bylo to skvělé!

Obyvatele Brna (občane ČR) mohou hlasovat elektronický na www.damenavas.brno.cz (za jeden projekt je možné odevzdat až 2 kladné hlasy).

Cizinci s povolením k trvalému pobytu v Brně bohužel elektronicky hlasovat nemohou, ale mohou (s povolením k trvalému pobytu) přijít odhlasovat fyzicky:

  1.  dne 20. 11. 2018 v časové době 10,00 -18,00 hodin do Knihovny Jiřího Mahena, Kobližná 70/4 (za asistence koordinátorek)     nebo
  2. mohou přijít a odhlasovat do kanceláře koordinátorek kdykoli (po předchozí telefonické   nebo              e-mailové domluvě) po celou dobu hlasování, tj. od 01. 11. – do 22. 11. 2018 na adrese Magistrát města Brna, Malinovského náměstí 624/3.

Obě možnosti platí pro všechny, kdo by měli problém s elektronickým hlasováním.

Koordinátorky projektu „Dáme na vás“:

mail: damenavas@brno.cz

Aneta Fialová     – tel. č. 542 173 125;  mob. 724 163 476;

Klára Drápalová – tel. č. 542 173 129;  mob. 724 163 476;