Drazí přátelé!

Ruský kulturní osvětový spolek na Moravě se obrací na Vás se žádosti podpořit projekt Světlanu Polak v brněnském konkurzu.

Aby jste mohli hlasovat pro projekt je nutné jít na internetový odkaz https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=911 a pod hlavičkou projektu označit „Líbí se mi“. Aby jste mohli hlasovat není potřebná registrace.

Hlasování lze provést do 15. června 2018!

Idee projektu „Galerie štěstí místo sprejerské hrůzy“

 

 

Obracím se na Vás s prosbou o podporu. Chci se účastnit v brněnském projektu „Dáme na vás“. Město ze svého rozpočtu uvolňuje v roce 2018 30 mil. Kč na realizaci předložených od obyvatel města Brna. V listopadu 2018 bude probíhat závěrečné hlasování. Profinancují se ty projekty, které získají nejvíce hlasů. Už je podáno víc než 90 projektů, mezi nimi je i můj projekt (asi jediný od cizinky), který se nazývá „Galerie štěstí místo sprejerské hrůzy“.

https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=911

Smysl mého projektu je v tom, abychom získali pozornost tisíců dětí a dospělých k problematice vandalismu v městě Brně a prevence proti němu. Proto navrhuji provedení v ZŠ města konkurz dětských obrázků, vybrání 200 nejlepších (vytvořit z nich katalog) a které mohou být použity majiteli zohavených sprejery budov, garáží, zdí a plotů … Bohužel, financování v rámci projektu „Dáme na vás“ lze provést jen u prací na objektech patřících městu. Proto z osmi mnou nabízených objektů zůstal jen jeden – podpůrná zeď na ulici Kroftova. Ale i toto bude výborné!

V současnosti projekt s pomocí lajku „Líbí se mi“ získává podporu. Teď lze hlasovat jak s počítače, tak i  mobilního telefonu a mimo území ČR. Na podzim ve finále budou moci hlasovat jen obyvatelé města Brna. Předem jsem Vám vděčná.

S úctou

Světlana Polak