21.6.2022

Přinášíme některé názory a reakce studentů, kteří se zúčastnili Dne ruského jazyka.
Akce proběhla 13. června 2022 v Brně a organizoval ji Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě.

Co mi akce přinesla?

Akce mi přinesla mnoho informací, které jsem dříve nevěděl, například, jak bych mohl uplatnit znalosti ruštiny v životě či jaké životní podmínky mají lidé v Rusku. Oslovila mne vysokoškolská přednáška hudebního historika a předsedy České asociace rusistů pana Jiřího Klapky, který vyprávěl o historii česko-ruské vzájemnosti patrné v českém a ruském folkloru, literatuře i klasické hudbě. V průběhu přednášky pan Klapka zazpíval také několik písniček z nově vydaného česko-ruského sborníčku. Při takové vysokoškolské přednášce plné zajímavých faktů a souvislostí nešlo dělat nic jiného, než s nadšením poslouchat a snažit se si co nejvíc zapamatovat. Shrnul bych to tak, že tento den mi přinesl mnoho zajímavých a pro mne zcela nových informací, které mi pomohly přiblížit život lidí v Rusku a uvědomit si, jak mezikulturní vztahy výrazně ovlivnily naše národy.

Co mě překvapilo?

Nejvíce mne překvapily pohostinnost a dobrá nálada organizátorů, kteří se neustále usmívali a těšili se z naší návštěvy. Během celého dne při přednáškách čerpali z vlastních zkušeností, všechny informace byly velmi zajímavé už na poslech a vedly také i k hlubšímu zamyšlení. Co mne naopak negativně překvapilo, byl boršč, který mi moc nechutnal, ale i přesto jsem si celý den užil přesně tak, jak jsem očekával.

Michal Veselý, student 2.A
Gymnázium Velké Pavlovice

Přednáší PhDr. Ljubov Valová

V pondělí 13. 6. 2022 se studenti ruského jazyka měli možnost zúčastnit Dne s ruskou kulturou.

Tato akce se konala v Brně ve Škole ruského jazyka na ulici Křenové, organizátorem byl Ruský kulturně-osvětový spolek na Moravě v čele s předsedkyní Ljubov Vondrouškovou, záštitu převzal Mgr. Jiří Klapka, předseda České asociace rusistů, člen Mezinárodní asociace rusistů.

Program probíhal od rána až do odpoledne. Během něj se studenti dozvěděli mnoho zajímavých faktů o ruské kultuře a životě Rusů. Nejprve byla řeč o Rusku obecně, jako geografii i zvláštnostech. Také jsme dostali možnost se zeptat na cokoliv, co jsme se chtěli o Rusku a jeho obyvatelích dozvědět. Po občerstvení chlebíčky a kávou nebo čajem následovala přednáška pana Jiřího Klapky, který se coby hudební historik podělil o své osobní zážitky a celoživotní znalosti z oboru ruské literatury, hudby i divadla. Dokonce nám pro zpestření programu zahrál na kytaru a zazpívali pár hezkých písniček. V přestávce na oběd jsme byli pohoštěni klasickým ruským jídlem, borščem, později také pirožky s bramborami a se zelím.

Další přednáška, tentokrát paní Taťjany byla podaná čistě v ruském jazyce. Týkala se zejména asijské části Ruska, hlavně města Novosibirsku, rodného města přednášející. Součástí přednášky byl opět prostor pro dotazy. Na závěr nám paní Taťjana zarecitovala několik ruských básní z vlastní tvorby.

Následně před nás předstoupil i bývalý student velkopavlovického gymnázia, dnes student PF MUNI, Vojtěch Antoš. Ten se podělil o své zkušenosti získané během pobytů v Ruské federaci. Nakonec jsme si za jeho klavírního doprovodu všichni s chutí zazpívali ruskou písničku.

Čas se chýlil ke konci programu a my se odebrali do dalších prostor Školy ruského jazyka. Ohromila nás zde jedinečná výstava výtvarných prací ruských malířek – zejména zátiší, krajinomalby a mozaiky.

Celý Den s ruskou kulturou si všichni účastnící dozajista užili, protože program byl opravdu bohatý, organizátoři velice milí a pohostinní. Myslím si, že celá akce přispěla k tomu, že jsme se s ruštinou, již studujeme, určitě více sblížili.

Za pozvání na tuto jedinečnou akci děkujeme již zmíněnému Ruskému kulturně-osvětovému spolku na Moravě.

Kateřina Jarošová, studentka 2.A
Gymn
ázium Velké Pavlovice