Klub Rudé armády vznikl v prosinci roku 1999 z nadšenců o historii zejména tu vojenskou. Z počátku bylo našim hlavním cílem účastnit se v dobových uniformách Rudé armády rekonstrukcí bitev spojených s osvobozením Československa v roce 1945. Klub představuje vojáky 761. střeleckého pluku, který se přímo účastnil bojových operací ve městě Brně, odkud členové pocházejí, v rámci 18. gardového střeleckého sboru, II. Ukrajinského frontu. Mimo tuto činnost se klub zabývá vyhledáváním neoznačených hrobů vojáků Rudé armády a pátráním po jejich jménech a osudech. S touto činností souvisí i pátrání a vykopávání dosud neobjevených letadlech vzdušných sil SSSR havarovaných ve vzdušných bojích v roce 1945. Někteří členové klubu byli za tuto činnost oceněni medailemi vlády Ruské federace a Československé obce legionářské. Za dlouhou dobu své činnosti klub v dobových Sovětských uniformách procestoval značnou část Evropy včetně té západní a účastnil se slavností a festivalů spojených porážkou nacistického Německa.
Jiří Novák

***********************************************

Poznámka: 

dopsat: v roce 2006 klub se přidal k RKOSM, o vydavatelské činnosti, účasti na mezinárodních akcích vojenské historii, věnovaných osvobozeni od fašizmu, o účasti v mezinárodním festivalu Ruské jaro na Moravě a pod.

 

Budeme slavit pěkné výročí!!!

 

S úctou,

Ljubov Vondroušková